Club Vennootschapsrecht 2015-2016

De Club vennootschapsrecht biedt u een permanente opvolging in een voor u noodzakelijk domein, namelijk dit van het vennootschapsrecht.
In 3 sessies wordt telkens de meest actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen én commentaren toegelicht.
Daarnaast worden tevens de belangrijkste artikels uit diverse fiscale nieuwsbrieven besproken. U krijgt niet enkel inzicht in de essentie van de besproken materie, maar ook in de interpretatie ervan voor uw dagelijkse beroepspraktijk.

Een becommentarieerd overzicht van alles wat leeft en beweegt op vlak van vennootschapsrecht: actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen én commentaren.

Klik hier  voor meer informatie.  

Want to know more?