Client Alerts

In this section, you will find all our client-related "Alert" messages, informing you about important changes in Belgian and international rules and regulations, both from a tax and a legal point of view.

VAT Alert : postponement n°3 Brexit - What next?

Mazars Private Clients Alert April 2019

Welcome to our April 2019 Private Clients newsletter.

Read more

Brexit - Checklist

After the first rejection of the Prime Minister’s Brexit proposal in the UK House of Parliament (January
15, 2019), Theresa May encountered a second defeat on March 12, 2019. As the House now voted that it
does not want to leave the EU without any deal, the chaos is complete.
In the event that not all Member States agree with a delay for a Brexit, the UK will still have to leave the
EU without any deal, a so-called “hard Brexit”.

Read more

Legal Alert - New code of companies and associations

The die has been cast! After years of preparation, the federal parliament voted in favour of the
introduction of the Belgian Companies and Associations Code on February 28, 2019 (BCC).

Read more

Tax Alert - Immovable letting - VAT options

Tax Alert - Oktober 2018 - Taks op effectenrekeningen

UBO register - deadline again postponed

The register of “Ultimate Beneficial Owners” (in short “UBO register”) was introduced by the Law of September 18, 2017
to prevent money laundering and terrorist financing and to restrict the use of cash.

Read more

Tax Alert - Hervorming Vlaamse erf- en schenk-belasting in aantocht

Op 4 mei 2018 werd het veelbesproken ontwerp van decreet inzake de hervorming van erf- en schenkbelasting goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 7 mei 2018 werd het ontwerp van decreet bij het parlement ingediend ter goedkeuring.

Read more

Tax Alert - Juni 2018 - Nieuwe verplichtingen voor de maatschap

Op 27 april 2018 werd de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter goedkeuring. Beiden voorzien in ingrijpende wijzigingen voor de maatschap.

Read more

Tax Alert - Nieuwe afzonderlijke aanslag van 5,1% voor alle vennootschappen bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldigingen!

Met de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting werd het politiek zomerakkoord wettelijk verankerd. Hierdoor vinden een eerste set aan hervormingsmaatregelen toepassing met ingang van 1 januari 2018.
In onderstaande Tax Alert kan u hierover meer informatie vinden.

Read more