Client Alerts

In this section, you will find all our client-related "Alert" messages, informing you about important changes in Belgian and international rules and regulations, both from a tax and a legal point of view.

Tax alert - Particulieren: fiscale wijzigingen 2018

De regering bereikte in de zomer van 2017 een akkoord over de begroting voor 2018 waarin ook hervormingen aangekondigd waren op niveau van de inkomstenbelasting.

Op de valreep van 2017 werd een groot deel ervan in (Programma)wetten goedgekeurd en gepubliceerd.

Een aantal voorstellen werden evenwel uitgesteld. Van zodra meer nieuws hierover, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

De belangrijkste wijzigingen voor de particuliere belastingplichtige die per 1 januari 2018 van toepassing zijn, worden hieronder kort besproken.

Tax alert - Grondige aanpassing van kaaimantaks!

De kaaimantaks werd in 2013 ingevoerd en heeft als doel de inkomsten uit vermogens, die door middel van een juridische constructie kunstmatig afgescheiden worden, te belasten.

De kaaimantaks werd sindsdien meerdere malen aangepast, en werd opnieuw aangepast door een programmawet van 25 december 2017.

Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste geplande aanpassingen.

Share