Tax Alert - Nieuwe afzonderlijke aanslag van 5,1% voor alle vennootschappen bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldigingen!

Met de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting werd het politiek zomerakkoord wettelijk verankerd. Hierdoor vinden een eerste set aan hervormingsmaatregelen toepassing met ingang van 1 januari 2018.
In onderstaande Tax Alert kan u hierover meer informatie vinden.

Downloads

Share