Tax alert - Grondige aanpassing van kaaimantaks!

De kaaimantaks werd in 2013 ingevoerd en heeft als doel de inkomsten uit vermogens, die door middel van een juridische constructie kunstmatig afgescheiden worden, te belasten.

De kaaimantaks werd sindsdien meerdere malen aangepast, en werd opnieuw aangepast door een programmawet van 25 december 2017.

Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste geplande aanpassingen.