Tax alert - Particulieren: fiscale wijzigingen 2018

De regering bereikte in de zomer van 2017 een akkoord over de begroting voor 2018 waarin ook hervormingen aangekondigd waren op niveau van de inkomstenbelasting.

Op de valreep van 2017 werd een groot deel ervan in (Programma)wetten goedgekeurd en gepubliceerd.

Een aantal voorstellen werden evenwel uitgesteld. Van zodra meer nieuws hierover, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

De belangrijkste wijzigingen voor de particuliere belastingplichtige die per 1 januari 2018 van toepassing zijn, worden hieronder kort besproken.

Document

Tax alert - Particulieren: fiscale wijzigingen 2018
Tax alert - Particulieren: fiscale wijzigingen 2018