Legal Alert - Beperking op onbelast schenken vanaf 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 zal schenkbelasting (3 of 7% in Vlaanderen en Brussel - 3,3% of 5,5% in Wallonië) verschuldigd zijn over iedere schenking van roerende goederen (geld, effecten, aandelen,.. ) door Belgische rijksinwoners.
Hiermee komt een einde aan de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een buitenlandse notaris.

Beperking op onbelast schenken vanaf 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 zal schenkbelasting (3 of 7% in Vlaanderen en Brussel - 3,3% of 5,5% in Wallonië) verschuldigd zijn over iedere schenking van roerende goederen (geld, effecten, aandelen,.. ) door Belgische rijksinwoners.
Hiermee komt een einde aan de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een buitenlandse notaris.

Wijziging

Op heden heeft een inwoner van België nog de mogelijkheid om roerende goederen zonder schenkbelasting te schenken voor een buitenlandse (bijvoorbeeld: Nederlandse) notaris.
De schenking wordt dan wel onderworpen aan een risicotermijn. Er is erfbelasting verschuldigd over de geschonken roerende goederen indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de onbelaste schenking. In Vlaanderen wordt deze termijn vermoedelijk verlengd tot 4 jaar.
Deze onbelaste schenking voor een buitenlandse notaris zal niet meer mogelijk zijn.

Handgift blijft mogelijk, maar kan niet in alle gevallen

Een onbelaste handgift (waarbij goederen fysiek overgedragen worden zonder notariële akte) blijft wel mogelijk na 1 december 2020.
Deze handgift wordt niet aan schenkbelasting onderworpen. Wel is opnieuw erfbelasting verschuldigd bij een snel overlijden na de onbelaste schenking.

Wij wijzen er op dat een handgift niet voor alle goederen mogelijk is. Zo zal een schenking van aandelen van een Belgische vennootschap steeds een notariële akte vereisen.
Daarnaast kunnen ook niet alle voorwaarden opgenomen worden in een handgift. Een notariële akte geeft u op dit vlak meer zekerheid en flexibiliteit.

Conclusie

Indien u nog beroep wenst te doen op het regime van de onbelaste schenking (met risicotermijn), doet u dit best voor 1 december 2020.

Na deze termijn kan slechts onder zeer beperkte voorwaarden zonder schenkbelasting geschonken worden.

Documents

Legal Alert - Beperking op onbelast schenken vanaf 1 december 2020
Legal Alert - Beperking op onbelast schenken vanaf 1 december 2020
Legal Alert - Restriction on untaxed donations as from 1 December 2020
Legal Alert - Restriction on untaxed donations as from 1 December 2020
Alerte Juridique - Restriction des dons non imposables à partir du 1er décembre 2020
Alerte Juridique - Restriction des dons non imposables à partir du 1er décembre 2020